4.12.09

Vehicles històrics versus vaixells històrics


Els vehícles històries tenen el seu propi reglament; els vaixells històrics, no. (Foto: Woody Boater)

Aquests dies, amb motiu de l’esmena al Projecte de Llei General de Navegació Marítima, que és la protagonista de les últimes entrades, hi ha qui es pregunta per què els vaixells històrics han de tenir un estatus jurídic específic; és a dir, una reglamentació pròpia que els reguli. Doncs bé, avui en Josep-Anton Trepat –que és el coordinador de tota aquesta campanya “pro esmena”- ha fet una aportació impagable, en els comentaris de l’entrada anterior, que respon a aquesta pregunta. Llegiu atentament el text que ve a continuació:

REAL DECRETO 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos.

Con dicha proposición el Congreso se hacía eco de las aspiraciones de múltiples usuarios, que venían subrayando la insuficiente regulación de los vehículos históricos por el artículo 249 del Código de la Circulación, que contemplaba aquéllos sólo como vehículos de exhibición, cumpliendo determinadas trabas burocráticas.

Sin embargo, los llamados vehículos históricos, que reúnen ciertos requisitos de antigüedad y singularidad, no pueden, precisamente por ello, someterse sin más a la normativa común y precisan un régimen especial que salvaguarde su carácter representativo y simbólico de una determinada época de la producción automovilística y de la importante significación que la misma tuvo en la cultura de nuestros tiempos.

Como quiera que la disposición final primera del texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias que desarrollen dicha Ley, se ha estimado procedente reglamentar con carácter general la materia de los vehículos históricos. Ese objetivo de carácter general permite, por otra parte, ofrecer un adecuado régimen de catalogación y circulación de esos vehículos, cohonestando su preservación y, al mismo tiempo, su utilización por los interesados, rodeando a esta última de las necesarias seguridades de índole técnica y mecánica.

Ara substituïu “vehículos históricos” per “barcos históricos” i “Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial” per “Ley General de Navegación Marítima”, i ja tindreu la resposta a la pregunta. El “Reglamento de Vehículos Históricos” està en vigor des de fa 14 anys! Si els vehicles històrics necessiten "un règim especial que salvaguardi el seu caràcter representatiu i simbòlic d’una determinada època de la producció automobilística”, important en la cultura dels nostres temps, és evident que els vaixells històrics també, i pels mateixos motius, com a mínim. Vet aquí un argument de pes en favor del que proposa l'esmena.


3 comentaris:

Nicator ha dit...

Contradiccions de "l'assenyada" Administració mesetària. Per allà hi ha carreteres, la mar queda enfora i es per anar-hi a l'estiu a "veranear".

Alzinaire ha dit...

Benvolgut Joan, si en algun moment necessiteu el suport de les associacions de les nostres illes, explica'ns com ho hem de fer i ens posarem a treballar de seguida.

Una abraçada molt forta.

Joan Sol ha dit...

Hola, Nicator!

Segurament tens part de raó; però dic part perquè em fa l'efecte que l'altre part de culpa la tenim els armadors i usuaris de les embarcacions tradicionals. Fixa't què diu el Reial Decret sobre l'aprovació del Reglament de Vehicles Històrics: "con dicha proposión el Congreso se hacia eco de las aspiraciones de múltiples usuarios, que venian subrayando la insuficiente regulación de los vehículos históricos". Quan hem manifestat, els usuaris d'embarcacions tradicionals, les nostres aspiracions al respecte, de manera unànime i organitzada? Diria -i corregiu-me si m'equivoco- que aquesta es la primera vegada que es planteja conjuntament a tot l'Estat una reivindicació com aquesta. I per què hem trigat tant a fer-ho? Doncs segurament perquè tot aquest moviment associatiu al voltant del patrimoni marítim i els vaixells històrics i tradicionals no estava prou madur. En aquest sentit, els dels cotxes d'època ens porten molts anys d'avantatge. El que sí que em semblaria trist és que deixessin escapar aquesta oportunitat. De moment, pel que hem diuen, estem fent força soroll i això de l'esmena a la Llei de Navegació ha arribat molt amunt. Esperem que el Congrés també "se haga eco" de les nostres aspiracions.

Gràcies per la visita i a reveure!

------------

Ei, Alzinaire!

I tant que necessitem el vostre suport! Ara mateix t'envio per mail un model de carta de suport a l'esmena i les indicacions d'on l'heu de fer arribar. Cal el suport de totes les associacions, entitats i organismes que treballen en la salvaguarda del patrimoni marítim i de les embarcacions tradicionals.

Una abraçada i molts records a tots els amics de Mallorca!